Назад

Последна актуализация: 26.12.2023

 

Айтоп 2021 ООД. (Компанията; заедно “ние”, “нас”) предлага на нашите уважаеми членове на общността (“Партньори”) шанса да получат комисионна за всяко платено записване, постигнато чрез техните уникални партньорски връзки, когато Партньори насочват потенциални курсисти (“Препоръчани”). Конкретният Партньор и Препоръчаният се наричат заедно “Участници”.

Тези условия ще бъдат достъпни чрез нашия уебсайт itopstop.com, itopstop.org и itopstop.eu (“Сайт”), и тези специфични условия, заедно с тези Условия на партньорската програма, уреждат как Участниците могат да печелят комисионна. Участвайки в Партньорската програма, Вие се съгласявате с Условията на Партньорската програма, които се уреждат както от нашите Общи условия (“ОУ”), така и от Политиката за поверителност, включени тук чрез тази препратка. Никой участник няма право да участва в Партньорската програма, ако не е съгласен/а с Условията на Партньорската програма в тяхната цялост. Термини, които не са изписани с главни букви тук, имат значенията, дадени им в ОУ. Доколкото Условията на Партньорската програма са в противоречие с условията, посочени в нашите ОУ, Условията на Партньорската програма имат предимство.

ДОПУСТИМОСТ

Компанията си запазва правото да (A) определя допустимостта на Потребителите за тяхното участие в Партньорската програма и (B) да забранява участието на Потребителите в Партньорската програма по всяко време. За да се възползват от комисионната по Партньорската програма, Участниците гарантират спазването на следното:

 1. Партньорът трябва да има валиден потребителски акаунт;
 2. Участниците трябва да са пълнолетни (18 или повече години); и
 3. Участниците трябва да са жители на държава, която отговаря на условията (където програмата не е забранена от ограничения на ембаргото, забранена от местните закони или съгласно Условията на Партньорската програма).

ПЕЧЕЛЕНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ОБЛАГИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Участниците могат да печелят и харчат облаги при следните условия:

 1. Партньорът споделя уникалната партньорска връзка или друг протокол за идентификация (“Партньорска връзка”), както е предоставен от Компанията с Препоръчания, чрез такъв комуникационен носител, уведомен от Компанията по свое усмотрение, като имейл, Facebook, X, LinkedIn, Pinterest, WhatsApp или SMS.
 2. Ако е нов за Компанията, Препоръчаният ще създаде потребителски акаунт чрез партньорската връзка.
 3. Препоръчаният трябва (A) да направи валидна покупка на курс(ове) или план(ове) за членство, като заплати приложимите такси чрез неговия/нейния оторизиран потребителски акаунт и (B) да не анулира поръчката или плана за членство в рамките на прозореца за възстановяване или по друг начин бъде премахнат от тази програма от Компанията. Препоръчаният и Партньорът не може да са едно и също лице, за да отговарят на изискванията, нито и двамата да участват от името на едно и също лице.
 4. При спазване на Условията на Партньорската програма, Препоръчаният може да получи купон за отстъпка за еднократна употреба, кредит или друга облага, както се определя от Компанията от време на време, в количеството, посочено в подробностите за партньорската програма на Компанията (“Облага за получател”), предмет на Ограниченията и Изключенията, посочени в Условията на Партньорската програма.
 5. При стриктно спазване на тези Условията на Партньорската програма, за всяка отговаряща на изискванията покупка или членство на Препоръчан потребител (или друго квалифициращо събитие, посочено в приложимите възможности на Партньорската програма), Партньорът ще получи комисионна, както е определено от Компанията, при спазване на ограниченията и изключенията на партньорската програма. Комисионната може да стане достъпна няколко седмици, след като Препоръчаният се абонира, закупи, запише или по друг начин удовлетвори квалифициращо събитие. Обикновено Партньорът ще получи плащане тридесет (30) дни след края на месеца, в който са заработени комисионните.
 6. Облагата за Партньора и облагата за Препоръчания се наричат по-нататък заедно “Облаги на участници”.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТНОСНО ПЕЧАЛБАТА И РАЗХОДВАНЕТО НА ОБЛАГИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Облагите на участници, които може да включват кодове на кредитни карти, ще бъдат предмет на ограниченията на доставчика. Облагите на участници, които може да включват кредити за курсовете на Компанията, не са постоянни и трябва да се използват, в противен случай ще изтекат в съответствие с датата на изтичане, посочена в подробностите за възможностите на Партньорската програма (“Дата на изтичане”).

Всички неизползвани облаги на участници, които остават в сметката на участника след датата на изтичане, се губят от участника и Компанията няма да носи отговорност пред участника за неизползвани и изтекли облаги за направена препоръка.

 • Облагите за препоръка под формата на кредити за закупуване на продукти или услуги на Програма или Компанията нямат стойност извън Сайта, не се считат за пари и не могат да бъдат изкупени срещу пари.
 • Препоръчаните са ограничени до една облага на програма (напр. не можете да получите две облаги за Препоръчан към програма от повече от едно лице. В случай, че сте поканени повече от веднъж или от повече от един човек за една и съща програма, първата получена и използвана препоръка ще бъде официалната препоръка за дадена програма).
 • Никаква облага за препоръка не може да се прехвърля за препродажба, бартер или търговия и не може да се прилага към минали покупки.
 • Използването на която и да е облага за препоръка не може да се комбинира с други оферти, промоционални кодове, отстъпки или купони.
 • Облагата(ите) за препоръка не може(т) да се използва(т) от Участниците за която и да е програма, предоставена от или предлагана чрез Спонсорирани услуги или Бизнес предложения.
 • Препоръчаните потребители, които получават облага под формата на купон за еднократна употреба (под формата на кредит за покупка на програма или друг продукт или услуга на Компанията), нямат право на никакво възстановяване на стойността на купона или сума, след като този купон бъде осребрен.
 • Други рестрикции или ограничения, свързани с Партньорската програма, комисионната или облагите за получатели, могат да бъдат включени в конкретната Партньорска програма, която е публикувана от Компанията и е включена в тази препратка.

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

Следният списък определя стандарти за поведение, които трябва да спазвате, за да отговаряте на условията за участие в Партньорската програма.

 • Партньорът не трябва да изпраща непоискани търговски имейли, “спам” или групово разпространение на имейли до лица, с които не е свързан лично. Освен това всяка търговска или друга маркетингова комуникация, публикувана или изпратена от Партньор, не може да скрие или подведе по отношение на предмета или подателя на поканата и трябва да включва средство за отказ на получателя от такива съобщения. Партньорските връзки не трябва да се разпространяват чрез така наречените “интерстициални елементи”,”Parasiteware ™”, “Паразитен маркетинг”, “Приложение за помощ при пазаруване”, “Инсталации и/или добавки на лента с инструменти”, “Портфейли за пазаруване” или “измамни изскачащи прозорци и/или изскачащи прозорци”. Неспазването на тези изисквания може да е нарушение на Закона за контролиране на нападението от непоискана порнография и маркетинг (CAN-SPAM) от 2003 г. и/или аналогични международни закони.
 • Европейските, българските и международните закони за поверителност уреждат как и кога Партньорът може да събира информация за физическо лице, как Партньорът може да използва тази информация и кога Партньорът може да споделя тази информация с други. Партньорите трябва да спазват всички подобни закони и разпоредби, включително, но не само, предоставяне на ясно и точно разкриване на Препоръчаните потребители относно това защо Партньорът събира такава информация и как тя се използва, съхранява и споделя. Други ограничения могат да бъдат приложими съгласно местните правила или закони на Партньора и Партньорът носи отговорност за познаването и спазването на тези ограничения.
 • Партньорите не трябва да изпращат, публикуват или споделят фалшиви, подвеждащи или измамни реклами или съобщения във връзка с участието на Партньори в Партньорската програма. Подобни действия нарушават различни закони.
 • Когато одобрява или предоставя препоръки за компания, продукт или услуга, Партньорът трябва да спазва всички приложими закони и разпоредби.
 • Партньорите не трябва да изпращат партньорски връзки на деца под 13-годишна възраст. Освен това, партньорите не трябва да изпращат или публикуват партньорски връзки на уебсайтове, предназначени или насочени към деца под 13-годишна възраст.
 • Партньорите не трябва да създават или да позволяват на други да създават фалшиви, измамни и/или необосновани партньорски връзки.
 • Партньорите не могат да използват никаква технология или друга автоматизирана система, скрипт или бот, за да генерират Облага за препоръка.
 • Участниците не трябва, пряко или непряко, да правят нищо, за да повредят, манипулират или повредят работата на Програмата, каквито и да било препращащи връзки или код, които Компанията предоставя на Участниците, или нашите Услуги като цяло.
 • Партньорите не трябва, пряко или косвено, да дразнят, тормозят или злоупотребяват с друго лице чрез неговото/нейното участие в Програмата.
 • Партньорите не могат да се препоръчат сами, включително, но не само, чрез създаване на множество акаунти и/или изпращане на препоръка до един или повече от алтернативните имейл адреси на Партньора.
 • Участниците трябва да спазват всички указания за търговските марки във връзка с всяко предварително одобрено използване на логата на Компанията.
 • Участниците не трябва да участват в каквато и да е дейност, която Компанията определя, по свое усмотрение, че поставя Компанията в лоша светлина, нарушава Общите условия на Компанията или Политиката за поверителност или е несъвместима с планираната работа на Програмата или Услугите на Компанията най-общо.

Компанията ще бъде единственият съдия в случаи на подозрения за злоупотреба, измама или нарушение на тези Условия на Партньорската програма от страна на участниците. Участниците нямат право да оспорват забраната за участие в Партньорската програма, издадена от Компанията. Участниците разбират и се съгласяват, че решението на Компанията ще бъде окончателно и задължително за Участниците в това отношение.

ОТМЕНЯНЕ НА ОБЛАГА ЗА ПРЕПОРЪКА И/ИЛИ УЧАСТИЕ

Компанията може да забави присъждането на всяка комисионна към Вас в очакване на валидиране или разследване на спазването от Ваша страна на нашите Общи условия и Условията на Партньорската програма. Ако Компанията реши, по свое усмотрение, че сте нарушили някоя от разпоредбите на Условията на Партньорската програма или някоя от другите й политики, или че участието Ви в Програмата нарушава духа на Програмата и/или поставя Компанията в лоша светлина, ще бъдете премахнат от Партньорската програма и ще загубите всяка комисионна, спечелена до и включително на датата на премахването Ви от Партньорската програма.

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА НА ПАРТНЬОРСКАТА ПРОГРАМА ИЛИ НА САМАТА ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА

Компанията си запазва правото да променя тези Условия на Партньорската програма по всяко време, по свое усмотрение и без предизвестие до Участниците. Като участник, продължаващото Ви участие в Партньорската програма представлява обвързващо приемане от Ваша страна на тези Условия на Партньорската програма. Ако в даден момент Условията на Партньорската програма вече не са приемливи за Вас, трябва незабавно да прекратите участието си в Партньорската програма. Партньорската програма има временен характер. Компанията си запазва единственото и абсолютно право да променя, прекратява, спира или модифицира цялата или част от Партньорската програма.

ДАНЪК

Облагите или наградите от Компанията чрез Партньорската програма за Партньорите може да се облагат с данъци. Щатски и местни данъчни закони могат да се прилагат за Партньорите. Партньорите носят цялата отговорност за отчитането на такова възнаграждение от Компанията в техните данъчни декларации и плащането на всички свързани данъчни задължения.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Компанията, нейните служители, длъжностни лица и директори не носят отговорност за каквито и да е щети, икономически или емоционални загуби поради участието на Партньори и/или на Препоръчаните лица в Партньорската програма. Участниците освобождават Компанията, нейните служители, длъжностни лица и директори от всякакви искове, включително искове, че действия или бездействия от страна на Компанията са довели до щети или икономическа или емоционална загуба поради участието на Партньорите и/или на Препоръчаните лица в Партньорската програма и/или използването на Облага за препоръка.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Участниците се съгласяват да обезщетяват, защитават и предпазват Компанията и нейните служители, директори, представители и агенти от и срещу всички искове, искания, задължения, разходи или разноски на трети страни, включително адвокатски хонорари и разходи, произтичащи от или свързани с нарушение от страна на Участника на някое от правилата и условията на Условията на Партньорската програма или всяко нарушение от страна на Участника на приложимото право.