Назад

Последна актуализация: 26.12.2023

 

Като се регистрирате в програма на Компанията или Онлайн курс или по друг начин осъществявате достъп до ITOPSTOP или взаимодействате с някоя от Услугите на Компанията, Вие се съгласявате да спазвате следния Етичен кодекс, който създадохме, за да осигурим най-доброто учебно изживяване за Вас и за всички останали курсисти на Компанията (както е определено в нашите Общи условия). Курсистите, за които е установено, че действат в нарушение на изложените условия, могат да бъдат помолени да напуснат своята програма без възстановяване на сумата. Използвайки ITOPSTOP, Вие също се съгласявате с нашите Общи условия, включително Политиката за потребителско поведение и, ако участвате в някоя от нашите общности, Кодекса за поведение на общността. Моля, дръжте се отговорно и проявявайте здрав разум, когато участвате в която и да е общност или програма на Компанията. Освен това разбирате и се съгласявате, че всички решения относно участието, дипломирането и присъждането на сертификати ще бъдат взети от Компанията по нейно усмотрение.

Вие се съгласявате, че Вие:

  • няма да тормози други Курсисти, Посетители или Служители на Компанията;
  • няма да мамите в никакви задания, проекти или оценки, както е приложимо, за онлайн курсовете. Например даване или получаване на непозволена помощ, или копиране или споделяне на проекти на друг потребител (както е определено в Общите условия) или друга класна работа (или която и да е част от нея);
  • няма да плагиатствате (форма на измама) работата на други. Например, използване на оригинална работа на друг човек (напр. код, език, формули и т.н.) във Вашите задания, проекти или оценки;
  • няма да публикувате онлайн защитени материали за тестване, както е приложимо;
  • ще спазвате изискванията на конкретния приложим кодекс за поведение, ако има такъв, свързан пряко с Програма, в която сте записан; и
  • ще уведомите лекторите незабавно, ако разберете за друг Потребител, който мами или нарушава този Етичен кодекс или Общите условия.

Ако сте регистриран или записан като курсист в или по друг начин посещавате онлайн курс на доставчик или друга институция със собствена политика по отношение на поведението на курсисти и/или служители или “Етичен кодекс”, тези условия може да се прилагат и за Вас.

Неспазването на този Етичен кодекс нарушава целостта на нашата учебна среда и накърнява стойността на нашите програми за нашите курсисти. Ако установим, че сте нарушили този Етичен кодекс, ние си запазваме правото да предприемем всякакви действия, които сметнем за подходящи, включително, но не само, да отхвърлим Вашите заявки или да Ви премахнем от нашите програми без възстановяване на средства.