Назад

Последна актуализация: 26.12.2023

 

Като се ангажирате с общността на курсисти или възпитаници на Компанията, независимо дали като курсист, лектор, доставчик или по друг начин, Вие допринасяте за култура на сътрудничество, взаимна подкрепа и учене през целия живот. Кодексът за поведение на общността на Компанията се прилага, за да насърчи продуктивна учебна среда за Вас и Вашите колеги и възпитаници.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Кодексът за поведение на общността е въведен с приоритет за запазване на:

 • Вашата безопасност
 • Вашата поверителност
 • Уважение сред членовете на общността

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩНОСТТА

Като участвате в услугите на общността на Компанията, Вие се съгласявате да:

 • Култивирате положителна, подкрепяща учебна среда;
 • Общувате с уважение и внимание с всички курсисти, възпитаници и персонала на Компанията;
 • Не споделяте съдържание, което е неприлично, незаконно, заплашително или дискриминационно;
 • Допринасяте конструктивно за дискусиите с други членове на общността; и
 • Уведомявате незабавно Компанията, ако научите за нарушения на Етичния кодекс или общността.

Следните поведения са примери за видове поведение, които няма да бъдат толерирани в никоя общност на Компанията:

 • Тормоз: Неуместни, тормозещи, обидни, дискриминационни, унизителни или насилствени коментари или поведение.
 • Дискриминация: Обидни коментари, свързани с пол или полова идентичност, сексуална ориентация, раса, етническа принадлежност, религия, национален произход, увреждане или болест.
 • Разпространение на неподходящи изображения: Използване на сексуални, насилствени, графични или унизителни изображения.
 • Насилие: Умишлено сплашване, заплахи за насилие, насилствен език или друг език (напр. коментари относно външния вид), предназначени да сплашат, унизят или засрамят друг човек.
 • Сексуален тормоз: Нежелано сексуално внимание.
 • Измама и плагиатство: Измама и плагиатство. Моля, вижте Етичния кодекс за повече информация.
 • Самонараняване или самоубийство: Публикации във всяка от нашите общности, които насърчават самонараняване или самоубийство. Ако Вие или някой, когото познавате, показва признаци на самонараняване или самоубийство, моля, потърсете помощ на SuicidePreventionLifeline и Befrienders.org.
 • Друго вредно поведение: Нецензурни, измамни, неприлични или клеветнически действия, които клеветят, злоупотребяват, тормозят, дискриминират или заплашват други.
 • Нарушения на нашите Общи условия и Етичен кодекс.

НАРУШЕНИЯ

Компанията може да предприеме всякакви действия по отношение на Вашия достъп до и/или използване на общността, програмите или сайта, както сметне за подходящо във връзка с нарушение на този Кодекс за поведение на общността, включително, но не само, премахване на Вашите публикации или друго съдържание, премахване от нашите програми без възстановяване на средства или премахване от някои или всички наши Услуги.

ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ

Всички сигнали за нарушения трябва да се подават на legal@itopstop.com и ще бъдат прегледани, за да се определи своевременно подходящият курс на действие.