Назад

Последна актуализация: 26.12.2023

 

ВЪВЕДЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА

В Айтоп 2021 ООД (Компанията; заедно “ние”, “нас”) уважаваме Вашите права за поверителност. Създадохме тази политика за поверителност (“Политика за поверителност”), за да обясним как третираме информацията, събрана и получена от Вашето използване на нашите Услуги (както е дефинирано в нашите Общи условия (ОУ)), предоставени чрез уебсайта itopstop.com, itopstop.org и itopstop.eu и всякакви други уебсайтове или приложения, които притежаваме, управляваме или контролираме (“Уебсайт(ове)”). Тази Политика за поверителност се прилага само за Услугите и ние не носим отговорност за практиките на лица, компании, институции или уебсайтове, които Компанията не контролира, управлява или използва. Термините, изписани с главни букви, които не са дефинирани тук, имат значенията, посочени в ОУ.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност, както и нашите ОУ, тъй като те уреждат използването на ITOPSTOP. Ако не сте съгласни с тази Политика за поверителност, моля, не използвайте нашите Услуги.

Айтоп 2021 ООД е администратор на Вашата информация. Моля, вижте раздела “Информация за връзка” по-долу за допълнителни подробности. Моля, имайте предвид, че ако получите достъп чрез Спонсорирани услуги или нашите Услуги за спонсориран достъп за служители и бизнес, третата страна, спонсорираща Вашето участие в онлайн курсовете, може да ни предостави информация, предмет на нашето споразумение с тях и следователно спонсорът трета страна може да бъде администратор по отношение на такива данни.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАШИТЕ УСЛУГИ

Моля, разберете, че като ни изпращате каквато и да е информация, Вие потвърждавате, че можем да събираме, използваме, разкриваме и запазваме такава информация в съответствие с тази Политика за поверителност и нашите ОУ и както е разрешено или изисквано от закона. Ако не сте съгласни с тези условия, моля, не ни предоставяйте никаква информация. Компанията може да предлага функции за социално споделяне като част от своите Услуги, които, наред с други функции, Ви позволяват да направите част от Вашия профил (както е описано по-долу в раздела за профили) публичен, както и да споделяте Вашите подробности и информация, включително Вашия напредък в онлайн курса с други извън уебсайта(овете) на Компанията (“Социално споделяне”). Избирайки да участвате в която и да е от нашите услуги за социално споделяне, Вие потвърждавате, че всяка информация или материали, които включвате във Вашия профил, могат да се видят от други лица, които имат достъп до уебсайта(ите), включително потенциални или съществуващи работодатели, както и от други лица от приложимите уебсайтове на трети страни. Вие също така потвърждавате, че информацията, която споделяте чрез социалните услуги, може да остане достъпна на уебсайтове на трети страни и/или за тези, в рамките на които сте споделили информацията и/или спрели споделянето на Вашата информация и че Компанията няма контрол върху достъпа или използването на информация, предоставена на трети страни чрез социално споделяне извън нейния(те) уебсайт(ове).

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ

Ние събираме разнообразна информация, която Вие предоставяте директно на нас. Като цяло ние събираме информация от Вас чрез:

 • Използване на която и да е от нашите услуги, включително регистриране на потребителски акаунт чрез уебсайта(овете)
 • Извършване на покупка от нас, включително регистрация и записване в който и да е онлайн курс
 • Регистриране за имейл актуализации
 • Качване или публикуване в публични форуми, включени чрез Услугите
 • Изпращане на заявки или въпроси към нас чрез формуляри или имейл
 • Заявка за поддръжка и техническа помощ

Видовете данни, които събираме директно от Вас, включват:

 • Име, имейл адрес и други данни за връзка, доказателства за самоличност (като сканирано копие на Вашата лична карта или паспорт)
 • Идентификационни данни за вход, ако регистрирате потребителски акаунт при нас
 • Информация за покупки или други сделки с нас. Моля, имайте предвид обаче, че ние не събираме, съхраняваме или предаваме информация за финансова сметка. Вместо това ние използваме услуги на доставчик на платежни услуги, за да обработваме плащанията
 • Информация за Вашето взаимодействие с нас за обслужване на клиенти и поддръжка
 • Информация, която ни предоставяте във връзка с всеки процес на кандидатстване или прием, включително, например, образователен и трудов опит, предварителни знания, всяка предварителна оценка, Вашите цели, друга информация и документи (напр. дипломи, сертификати за образование и обучение, медицински свидетелства)
 • Генерирано от потребителите съдържание, което качвате или публикувате в обществени форуми чрез Услугите. Информация, необходима за спазване на всякакви процедури, закони и разпоредби, които се прилагат за нас, когато това е необходимо за нашите легитимни интереси или легитимните интереси на други
 • Информация от трети страни за Вас във връзка с всички партньорски програми, които можем да предложим
 • Всяка друга информация, която решите да ни предоставите директно във връзка с използването на Услугите

Участие в онлайн курсове. Ако желаете да участвате в онлайн курс, ще бъдете помолени да ни предоставите определена информация, необходима за провеждането на такъв онлайн курс. Тази информация може да включва, наред с други неща, Вашето име и имейл адрес. Компанията или нейните доставчици на услуги може също да събират определена информация от Вас във връзка със задачи, изпити и други оценки, свързани с онлайн курса. Например, като част от контролиран изпит за онлайн курс или за обработка на Вашите идентификационни данни за завършване на програма, Компанията (или нейни доставчици на услуги) може да събере определена информация от Вас, за да (a) провери или удостовери Вашата самоличност или подаване на документи, направени от Вас, като например подпис за тест или дневник за задачи, снимка или запис на Вас (напр. чрез използване на уеб камера) или информация, включена в издадена от правителството или друг идентификационна карта или документ със снимка, или (b) следи представянето Ви по време на изпит, за да потвърди, че спазвате приложимите правила или изисквания на теста (напр. потвърждаване, че не използвате забранени ресурси). Компанията може също така да събира информация от Вас или относно Вашето представяне или постижения, свързани с курса, като резултати от тестове/изпити, оценки, оценки на проекти, оценки на учители и други оценки на Вашето представяне или постижения.

Профилни Услуги. Можете да изберете да споделите допълнителна информация, като Вашия трудов стаж, автобиография, снимка и отговори на въпроси относно Вашия опит, обучение и работни предпочитания, когато създавате профил. Можете също така да споделяте информация, като актуализирате Вашия Профил, качвате документи или отговаряте на въпроси или анкети, които Ви изпращаме по имейл или Ви представяме чрез нашите Услуги. Заедно информацията за профила и материалите, които предоставяте, се наричат просто Вашият “Профил”.

Моля, имайте предвид, че част от Вашия профил ще бъде публична. И така, Вие потвърждавате, че:

 • Вашият Профил и част от включената информация, материали, документи и снимки ще бъдат споделени с и публично разглеждани от други трети страни, които също имат достъп до портала и Услугите (включително, без ограничение, потенциални работодатели, служители, други курсисти или лица, и нас);
 • Работодатели и други трети страни, които имат достъп до портала, могат да се свържат с Вас чрез Вашия имейл адрес (или друга информация за връзка, която сте предоставили във Вашия профил); и
 • Вие и ние можем да споделим Вашия Профил и част от включената информация, материали, документи и снимки с работодатели, специалисти по подбор на персонал или трети страни, свързани с кариерата.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ ЧРЕЗ АВТОМАТИЗИРАНИ СРЕДСТВА

Информация за анализ

Когато използвате нашите Услуги, ние и нашите доставчици на услуги (които са трети страни, които работят от наше име) може да използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, събиране и обобщаване на определена информация, включително, наред с други неща, кои страници от нашия(те) уебсайт(ове) са били посетени, реда, в който са били посетени, кога са били посетени, URL адресите, от които сте се свързали към нашия(те) уебсайт(ове), и кои хипервръзки са били “кликнати”. Събирането на такава информация може да включва регистриране на IP адреса, операционната система и софтуера на браузъра, използвани от всеки потребител на уебсайта. Чрез такава информация можем да определим от IP адреса доставчика на интернет услуги на потребителя и общото географско местоположение (град/щат) на неговата или нейната точка на връзка.

Ние също така използваме или може да използваме тези технологии, за да ни помогнат да определим и идентифицираме повторни посетители, вида на съдържанието и сайтовете, към които потребителят на нашия(те) уебсайт(ове) препраща, продължителността на времето, което всеки потребител прекарва във всяка конкретна област на нашия(те) уебсайт(ове) и специфичните функции, които потребителите избират да използват.

Ние използваме услуги за уеб анализ на трети страни (като тези на Google Analytics) на нашия(те) уебсайт(ове), за да събираме и анализираме информация за използването чрез бисквитки и подобни инструменти; участваме в одит, проучване или докладване; съдействаме за предотвратяване на измами; и Ви предоставяме определени функции. Може също така да използваме услуги на трети страни като средство за комуникация, или чрез имейл, или чрез съобщения в рамките на нашите услуги. Използването на всеки такъв носител може да е предмет на правилата и условията и политиката за поверителност на тези доставчици на услуги и трябва внимателно да прегледате тези правила и условия. Ако искате да се откажете тази информация да бъде събирана от или предавана на такъв доставчик на услуги или имате въпроси относно събирането на Вашата информация за тази цел, моля, свържете се с нас.

Онлайн реклама

Можем да позволим на компании на трети страни, включително рекламни компании (като Facebook, Google, X, Quora и Bing), да поставят бисквитки на нашия уебсайт. Тези бисквитки позволяват на такива компании да проследяват Вашата дейност в различни сайтове, където показват реклами и записват Вашите дейности, така че да могат да показват реклами, които считат за подходящи за Вас, докато сърфирате в интернет. Тези бисквитки съхраняват информация за съдържанието, което разглеждате, заедно с идентификатор, свързан с Вашето устройство или IP адрес.

Тези бисквитки също позволяват на нас и трети страни да знаем дали сте видели реклама или вид реклама и колко време е минало от последното Ви виждане. Тази информация се използва за целите на ограничаване на честотата, за подпомагане на персонализирането на рекламите, които виждате, и за измерване на ефективността на рекламите.

Сигнали “не следи”

Понастоящем ние не наблюдаваме и не предприемаме никакви действия по отношение на сигналите на уеб браузъра или други механизми за изразяване на избор по отношение на събирането на информация за физическо лице във времето и в уеб сайтове или онлайн услуги на трети страни (напр. сигнали “не следи” в уеб браузър).

Информация, която събираме от социални медии и други платформи за съдържание

Ако влезете в или се свържете с мрежа на трета страна (напр. чрез социална мрежа) или влезете в нашите Услуги чрез сайт на социална мрежа (напр. Facebook), можете да ни позволите да имаме достъп до и съхраняване на определена информация от Вашия профил в социалната мрежа. Това включва Вашето име, пол, профилна снимка в зависимост от настройките Ви за такива услуги. Ако не желаете тази информация да бъде споделяна, не използвайте връзка със социална мрежа за достъп до Услугите. За описание на това как сайтовете за социални мрежи обработват Вашата информация, моля, вижте техните политики за поверителност и условия за използване, които може да Ви позволят да променяте настройките си за поверителност.

Партньорски програми

Можем да предложим на определени потребители (Партньори) възможността да насочват потенциални клиенти (“Препоръчани”) към сайта чрез партньорски връзки, при което както Партньорите, така и Препоръчаните могат да получат ползи. Доколкото предлагаме такива програми, Партньорите могат да споделят информация за Препоръчаните, включително имейл адреси с цел споделяне на промоционалната оферта. Можем също така да споделим имейла и името на Партньора с Препоръчания, както и да предоставим на Партньора потвърждение за приемането на препоръката от Препоръчания, което може да включва имейла на Препоръчания във връзка с предоставянето на такава партньорска програма.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Ние използваме Вашата информация за различни цели в зависимост от видовете информация, която сме събрали от и за Вас и конкретните услуги, които използвате, за да Ви:

 • Изпращаме информация във връзка с Услугите
 • Отговаряме на Вашите съобщения и искания
 • Управляваме и обработваме онлайн курсове, включително, но не само, за проследяване на присъствие, напредък и завършване; администриране на изпити, проекти и други оценки; потвърждаване на самоличността на Потребителя по време на процес на кандидатстване или като част от контролиран изпит или напускащо интервю за Онлайн курс; и наблюдение на ефективността по време на изпит, за да потвърдим, че спазвате приложимите правила или изисквания за тестване
 • Предоставяме услуги, като например услуги, които поискате във връзка с онлайн курсовете
 • Свържем се с Вас по имейл, пощенска поща или телефон (включително чрез SMS съобщения) относно Компанията и продуктите, услугите, проучванията, промоциите, специалните събития и други теми, които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас
 • Персонализираме съдържанието, което предоставяме чрез Услугите
 • Разберем по-добре Вашите интереси и нужди и да подобрим Услугите
 • Участваме в анализи, проучвания и отчети относно използването на Услугите
 • Осигуряваме услугите
 • Спазваме всички процедури, закони и разпоредби, които се прилагат за нас, когато това е необходимо за нашите законни интереси или законните интереси на други
 • Установяваме, упражняваме или защитаваме нашите законни права, когато това е необходимо за нашите законни интереси или законните интереси на други

Комбинирана информация. За целите, обсъдени в тази Политика за поверителност, можем да комбинираме информацията, която събираме чрез Услугите, с информация, която получаваме от други източници, както онлайн, така и офлайн, и да използваме такава комбинирана информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

Обобщени/анонимни данни Можем да обобщим и/или анонимизираме всяка информация, събрана чрез Уебсайта, така че такава информация повече да не може да бъде свързана с Вас или Вашето устройство (“Обобщена/анонимна информация”). Можем да използваме Обобщена/Анонимна информация за всякакви цели, включително без ограничение за изследователски и маркетингови цели, статистически анализи на използването на уебсайт(ове) и може също така да споделяме такива данни с трети страни, включително рекламодатели, промоционални партньори и спонсори.

КАК СПОДЕЛЯМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Компанията ще сподели Вашата информация по следните начини:

 • Доставчици на услуги. Предоставяме достъп или споделяме Вашата информация с изпълнители по експлоатация и поддръжка и други трети страни, които извършват услуги от наше име. Те имат достъп за извършване на тези услуги, но им е забранено да използват Вашата информация за други цели. Те ни предоставят разнообразни услуги, включително таксуване, продажби, маркетинг, проверка на тестове, съдържание и функции на продукта, реклама, анализи, проучвания, обслужване на клиенти, съхранение на данни, сигурност, предотвратяване на измами, обработка на плащания и правни услуги.
 • Работодатели. Може да споделим информацията, която събираме от Вас, когато участвате в онлайн курс, ако курсът е спонсориран или платен от Вашия работодател. Например, можем да споделим с Вашия работодател резултатите от предварителната оценка, онлайн курсовете, от които се интересувате, Вашия напредък в курса, включително статус на проекта, време, прекарано активно във онлайн курс или взаимодействие с Вашия лектор, и/или оценки. Ако направите част от Вашия профил публична на уебсайта и Вашият работодател има достъп до уебсайта, тогава Вашият работодател ще има възможността да преглежда информацията и материалите на Вашия публичен профил. Тази информация може да бъде споделена по всяко време по време на курса или след това.
 • Образователни институции и бизнес партньори. Ако посещавате курс, спонсориран или свързан с определен партньор (напр. университет или спонсор), ние може да споделим информация за Вас и Вашето представяне с университета или спонсора, включително за да докладваме за Вашия напредък в курса. Информацията, споделена с нашите партньори, ще бъде предмет на правилата за поверителност и процедурите на тези партньори.
 • Защита на Компанията и други. Като използвате уебсайта, Вие потвърждавате и се съгласявате, че можем да имаме достъп, да съхраняваме и разкриваме информацията, която събираме и поддържаме за Вас, ако това се изисква от закона или при добросъвестно убеждение, че такъв достъп, запазване или разкриване е разумно необходимо за: (a) спазване на правни изисквания (напр. призовка или съдебна заповед) или закон; (b) прилагане на нашите ОУ, тази Политика за поверителност или други договори с Вас, включително разследване на потенциални нарушения на същите; (c) отговаряне на твърдения, че някакво съдържание нарушава правата на трети страни; (d) отговаряне на Вашите заявки за обслужване на клиенти; и/или (e) защита на правата, собствеността или личната безопасност на Компанията, нейните агенти и филиали, нейните потребители и/или обществеността. Това включва обмен на информация с други компании и организации за защита от измами, спазване на приложимото законодателство и предотвратяване разпространението на спам/злонамерен софтуер и подобни цели.
 • Профили. Част от Вашия профил е публичен, така че част от Вашата информация ще бъде публично достъпна и ще бъде споделена допълнително с нашата мрежа от партньори за наемане, включително, без ограничение, представяне в онлайн курсове, някои подробности от Вашия профил и друга информация, свързана с Вашия трудов опит и цели.
 • Бизнес трансфери. Докато продължаваме да развиваме бизнеса си, може да купуваме, сливаме или да си партнираме с други компании. При такива транзакции (включително при разглеждане на такива транзакции) информацията за потребителя може да бъде сред прехвърляните активи. Ако част или всички активи на Компанията бъдат продадени или прехвърлени на трета страна, информацията за клиента (включително Вашия имейл адрес) вероятно ще бъде един от прехвърлените бизнес активи. Ако такова прехвърляне е предмет на допълнителни задължителни ограничения съгласно приложимите закони, Компанията ще се съобрази с тези ограничения.
 • Обобщена/анонимна информация. От време на време Компанията може да споделя Обобщена/Анонимна информация за използването на Услугите, като например, но не само, публикуване на отчет за тенденции в използването или резултати от проучване, както и проценти на дипломиране, кариерни проучвания и успеваемост и друга демографска информация, предоставена ни от нашите курсисти. Споделянето на такива данни е НЕОГРАНИЧЕНО.

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ И ВАШИЯТ ИЗБОР

Може да имате определени права по отношение на Вашата информация, както е описано допълнително в този раздел.

Вашите законни права

Ако желаете допълнителна информация във връзка с Вашите законови права съгласно приложимото законодателство или искате да упражните някое от тях, моля, свържете се с нас, като използвате информацията в раздела “Информация за връзка” по-долу по всяко време. Вашите местни закони, като например в Европейския съюз, може да Ви позволят да поискате от нас да:

 • предоставим достъп до и/или копие на определена информация, която съхраняваме за Вас
 • предотвратим обработването на Вашата информация за целите на директния маркетинг (включително всяко обработване на директен маркетинг въз основа на профилиране)
 • актуализираме информация, която е остаряла или неправилна
 • изтрием определена информация, която съхраняваме за Вас
 • ограничим начина, по който обработваме и разкриваме определена Ваша информация
 • прехвърлим Вашата информация на доставчик на услуги
 • оттеглите съгласието си за обработка на Вашата информация

Ще разгледаме всички искания и ще предоставим нашия отговор в рамките на срока, посочен от приложимото законодателство. Моля, имайте предвид обаче, че определена информация може да бъде освободена от подобни искания при определени обстоятелства, което може да включва случаите, при които трябва да продължим да обработваме Вашата информация за нашите законни интереси или за да спазим законово задължение.

До степента, в която подадете такова искане, ние изискваме определена информация, за да може да потвърдим Вашето искане и да предотвратим измамни искания за информация и премахване. По-конкретно, молим Ви да предоставите следната информация:

 1. Потребителско име и имейл адрес, свързани с Вашия потребителски акаунт в ITOPSTOP;
 2. Онлайн курсове, записани в момента или преди;
 3. Приблизителна дата на регистрация на Потребителски акаунт;
 4. Информация, която искате да видите и/или премахнете;
 5. Държава на пребиваване; и
 6. Декларация под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, че цялата информация във Вашата заявка е вярна и че това е Вашият потребителски акаунт или че имате пълномощията да направите заявката от името на собственика на потребителския акаунт.

В зависимост от обстоятелствата и информацията, която изисквате, може да изискаме допълнителни методи за проверка по наша преценка.

Предпочитания за комуникация и уведомяване и отказ

Можете да се отпишете от нашите търговски или маркетингови имейл съобщения по всяко време, като следвате инструкциите за отписване, разположени в долната част на тези имейли. Ако сте избрали да получавате маркетингови текстови съобщения от Компанията, можете да се откажете от тези съобщения, като следвате инструкциите в тези съобщения или като се свържете с нас.

Моля, имайте предвид, че независимо от Вашата заявка, ние все пак може да използваме и споделяме определена информация, както е разрешено от тази Политика за поверителност или както се изисква от приложимото законодателство. Например, не можете да се откажете от определени оперативни имейли, като тези, отразяващи нашите отношения или транзакции с Вас.

Запазване на Вашата информация

Ние съхраняваме Вашата информация за не повече от необходимото за целите, за които се обработва. Продължителността на времето, за което съхраняваме информация, зависи от целите, за които сме я събрали и използвали и/или според изискванията на приложимите закони.

Връзки и функции на трети страни

Услугите съдържат връзки към уебсайтове на трети страни, като сайтове на социални медии, и също така съдържат интеграции на трети страни (като бутона “харесвам” на Facebook или YouTube) и функционалности. Ако изберете да използвате тези сайтове или функции, можете да разкриете информацията си не само на тези трети страни, но и на техните потребители и обществеността като цяло в зависимост от това как функционират техните услуги. Компанията не носи отговорност за съдържанието или практиките на тези уебсайтове или услуги. Събирането, използването и разкриването на Вашата информация ще бъде предмет на политиките за поверителност на уебсайтовете или услугите на трети страни, а не тази Политика за поверителност. Призоваваме Ви да прочетете политиките за поверителност и сигурност на тези трети страни.

Поверителност на децата

Компанията е предназначена за широка аудитория, а не за деца под 13-годишна възраст. Ако разберем, че по невнимание сме събрали “лична информация” от деца под 13-годишна възраст без законно валидно родителско съгласие, ще предприемем разумни стъпки за изтриването й възможно най-скоро. Ние също така спазваме други възрастови ограничения и изисквания в съответствие с приложимите местни закони.

Международни потребители

Компанията съхранява информация за посетителите на нашия уебсайт и потребителите на сървъри, разположени в България. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате Вашата информация да се съхранява в България. Ако използвате услугите извън България и Европейския съюз, моля, знайте, че предоставената от Вас информация ще бъде прехвърлена и съхранена в сървъри в България или други държави. Законите за защита на данните и другите закони на България и/или други държави може да не са толкова изчерпателни, колкото тези във Вашата страна. С изпращането на Вашите данни и/или използването на нашите услуги Вие потвърждавате прехвърлянето, съхраняването и обработването на Вашата информация в и за България.

Както е описано по-горе, Компанията също така може да възложи обработката на Вашите данни на подизпълнители или по друг начин да споделя Вашите данни с доставчици на услуги и други в държави, различни от Вашата страна на пребиваване, включително България, в съответствие с приложимото законодателство. Такива трети страни може да бъдат ангажирани, наред с други неща, в предоставянето на услуги за Вас, обработката на транзакции и/или предоставянето на услуги за поддръжка. Предоставяйки ни Вашата информация, Вие потвърждавате всяко такова прехвърляне, съхранение или използване.

Ако предоставим каквато и да е информация за Вас на такива субекти извън Европейския съюз, ние ще предприемем подходящи мерки, за да гарантираме, че тези компании защитават Вашата информация по подходящ начин в съответствие с тази Политика за поверителност. Тези мерки включват подписване на стандартни договорни клаузи в съответствие със законите на Европейския съюз и други закони за защита на данните, които да управляват трансферите на такива данни. За повече информация относно тези механизми за прехвърляне, моля, свържете се с нас, както е описано подробно в раздела “Информация за връзка” по-долу.

Ако е приложимо, можете да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните в държавата, в която се намирате. Като алтернатива можете да потърсите правна защита чрез местните съдилища, ако смятате, че правата Ви са били нарушени.

Как защитаваме Вашата информация

Считаме, че поверителността и сигурността на Вашата информация са от първостепенно значение. Компанията предприема различни технически, административни и физически мерки, за да защити Вашата информация от разкриване или достъп от трети страни. Моля, имайте предвид, че ние не гарантираме сигурността на информацията, тъй като никой метод за интернет предаване или съхранение не е напълно сигурен. Също така имайте предвид, че можем да запазим и съхраним Вашата информация в нашите бази данни и системи дори след като акаунтът Ви бъде деактивиран, докато имаме легитимна цел да го направим и в съответствие с приложимото законодателство.

ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Моля, имайте предвид, че ние преглеждаме нашите практики за поверителност от време на време и че тези практики подлежат на промяна. Всяка промяна, актуализация или модификация ще влезе в сила незабавно след публикуването на нашия(те) уебсайт(ове). Ако направим съществена промяна в Политиката, ще Ви бъде предоставено подходящо известие в съответствие със законовите изисквания. Продължавайки да използвате Услугите, Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали последната версия на тази Политика за поверителност. Не забравяйте да се връщате периодично на тази страница, за да сте сигурни, че сте запознати с най-актуалната версия на тази Политика за поверителност.

Информация за връзка

Ако имате въпроси, коментари или оплаквания относно тази Политика за поверителност, моля свържете се с нас:

Електронна поща: legal@itopstop.com

 

Адрес:

Централно управление: 6166 Средногорово, България

Офис: 6180 Мъглиж, България

Поддръжка: 1113 София, България

Телефон: +359899380923